Personvern

Alminnelige henvisninger

I medhold av GDPR og norsk lovgivning skal dette informere brukere om måten, rekkevidden og formålet ved innhenting og bruk av personrelaterte data av RAe Paintner PartG mbB (Neustadt 506, DE-84028 Landshut). Teknisk stiller leverandøren united-domains AG, Gautinger Straße 10, DE-82319 Starnberg sidenes datatjenester til rådighet.

Vi tar personvern med alvor og behandler personrelaterte data innhentet av vår leverandør united-domains AG konfidensielle og i medhold av foreskriftene. Husk at kringkasting på nettet innebærer prinsipielt sikkerhetshull. Et omfattende vern mot innsyn fra tredjepart er neppe å realisere.

Cookies og Google Analytics

Pga. sparsomhetsprinsippet ved bruk og innhenting av data bruker sidene hverken cookies eller Google Analytics.

Data som innhentes og brukes

Leverandøren innhenter regelmessig data om hvem som rekvirerer sidene og lagrer informasjonen i sine "server-logfiles" i maks. tre månder. Det tjener til å forstå sikkerhetsrelaterte opptrinn i etterkant. Følgende data blir protokollert og kan innsees av oss:

  • rekvirerte undersider på ra-paintner.de
  • nøyaktig tid av rekvirasjon
  • rekvirentens IP-adresse
  • brukte nettlesere og antatt operativsystem vedrørende nettleserens opplysning
  • muligens informasjoner om hvilken side rekvirenten har besøkt umidelbar før (referrer data)

De innhentete data tjener til å forsvare oss mot virtuelle angrep på den ene side. Vi og leverandøren tar forbehold i å analysere logfiles detaljert hvis vi har konkrete holdepunkter for ulovlig bruk eller manipulasjon av våre sider. Dette tjener også til vernet ditt.

Personrelaterte data

Vi innhenter, bruker og gir data til tredjepart videre kun hvis det er hjemmel i lov eller du som bruker innvilger i innhentingen av data. Personrelatert er alle data som viser til en identifisert eller identifiserbar person.

Henvisning til brukernes rettigheter

Du som bruker har alltid rett til å få opplyst hvilke personrelaterte data vi har lagret av deg, hvordan vi har fått dem og hvem vi har sendt dem. Dessuten har du rett til å kreve retting, sperring eller sletting av disse data.