Unngå personlig ansvar for norsk registrert Ltd. ifølge Brexit!

En hard Brexit skal tilsammen med følge hovedseteteorien — som må ansees i Norge som gjeldende &mdsah; skal føre til personlig ansvar av Limiteds andelshavere. Etter Brexit gjelder norske regler for selskapets stiftelse -- og disse neppe oppnådd for disse Limiteds. Men i Tyskland finnes en enkel og praktisk løsning for å unngå det personlige ansvaret som hjelper også deg med en NUF. Ring oss! Vi hjelper gjerne.