Honorar

Som et alternativ til beregning etter den tyske advokatsalærforskriften (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) tilbyr vi avtale om timebasert godtgjørelse eller fast sum. I den første konsultasjonen drøfter vi om timebasert godtgjørelse eller fast sum vil være hensiktsmessig for saken din.