Blog

Arverett i Tyskland — en oversikt

Arveretten i Tyskland er regulert i femte bok av Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) — §§ 1922-2385. Når en person dør, går hele arven direkte over til arvelaters arvinger (universalsuksesjon § 1922 BGB). Arveretten inndeles i arv etter loven og testamentsarv. Når arvelater ikke har opprettet ingen testament, arver hhv. slektningene og ektefellen etter loven.

Brexit kills britiske Limiteds med faktisk sete i Norge

En hard Brexit skal tilsammen med følge hovedseteteorien — som må ansees i Norge som gjeldende &mdsah; skal føre til personlig ansvar av Limiteds andelshavere. Etter Brexit gjelder norske regler for selskapets stiftelse -- og disse er neppe oppnådd for den typiske norskregistrerte Limited. I Tyskland er det utviklet en enkel og praktisk løsning for å unngå det personlige ansvaret som hjelper også deg med et NUF. Ring oss! Vi hjelper gjerne.

Tysk selskapsform GmbH

Av statistikken fremgår det at den tyske selskapsformen „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (GmbH) har stor betydning i Tyskland. Dets samfunnsøkonomiske betydning er betydelig større enn den av „Aktiengesellschaften” (AG). Det skyldes særlig fordi et GmbH er ofte komplementaren i et tysk KG — som kan sammenliknes med et KS i norsk rett.

Pengekrav i Tyskland

Hvis du har krav overfor en skyldner i Tyskland er det hensiktsmessig å skynde seg ved inndrivelse av kravet. Vanligvis forelder krav i Tyskland i tre år, jf. BGB § 195. Men det er mange unntak fra regelen som kan hjelpe deg å unngå denne fristen.

Dine rettigheter og plikter ved trafikkulykke i Tyskland

Ved trafikkulykke i Tyskland bør du helst kontakte en advokat som ivaretar dine interesser med ett. Vanligvis betaler enten forsiktringsselskapet ditt eller motpartens forsikringsselskap advokaten. Derfor er det typisk best å ha bistand helt fra begynnelse av.