Dine rettigheter og plikter ved trafikkulykke i Tyskland

Ved trafikkulykke i Tyskland bør du helst kontakte en advokat som ivaretar dine interesser med ett. Vanligvis betaler enten forsiktringsselskapet ditt eller motpartens forsikringsselskap advokaten. Derfor er det typisk best å ha bistand helt fra begynnelse av. Dessuten fakturerer tyske advokater vanligvis ikke timebasert som i Norge men på grunn av standardsatser som er avhengig av gjøremålet og skadesummen. Derfor blir det vanligvis heller ikke dyrere å kontakte advokaten med ett.

I Tyskland erstattes dine økonomiske og ikke-økonomiske skader fult ut — så langt det var ikke deg selv som forårsaket skaden. En av disse årsakene kan også være den alminnelige faren å drive et motorkjøretøy. Hvis motparten kjørte et motorkjøretøy er skyld heller ikke en forutsetning for å få skader erstattet. Det gjelder til forskjell fra Norge også for dine ikke-økonomiske tap.

Dessuten er det hensiktsmessig at spesialisterklæringen utarbeides før du fortsetter å reise videre. Det medfører også at spesialisterklæringen er på tysk — en fordel hvis saken reises for en tysk domstol. Tyske domstoler er alltid (internasjonalt) kompetent for saker i sammenheng med trafikkulykker i Tyskland.

Siden det er forsikringsselskapet ditt som til slutt betaler skaden som tilregnes deg, er det viktig å melde skaden til selskapet så snart som mulig.

Dessuten bør du også tenke på de strafferettslige konsekvensene som et trafikkulykke kan ha. Også her ivaretar vi gjerne dine interesser.