Referanser

Forholdet mellom advokat og klient er i stor grad preget av tillit og diskresjon. Derfor har vi selvfølgelig innhentet samtykket i klientenes nevning nedenfor.

 • Utredning om juridiske rammebetingelser om en markedsekspansjon til Tyskland for Norges største kommersielle barnehagedriver
  ansvarlige partnere: Dr. Beate og Florian Paintner
  Klient: Espira Gruppen AS

 • Utkast av en testament for en tysk-norsk ektepar
  ansvarlig partner: Dr. Beate Paintner

 • Offentlig skifte ved Hammerfest Tingrett
  ansvarlig partner: Dr. Beate Paintner

 • Testamentsfullbyrdelse i tysk-norsk rettsforhold
  ansvarlig partner: Dr. Beate Paintner

 • Innkreving av en norsk statsborgers pliktdel etter døden av hennes tysk far
  ansvarlig partner: Dr. Beate Paintner

 • Reise sak ved Bundesverfassungsgericht (Høyesterett for grunnlovsaker), saksnummer: 1 BvR 3030/13
  ansvarlige partnere: Dr. Beate og Florian Paintner

 • Utkast av en standardarbeidskontrakt for et foretak med skiftarbeid
  ansvarlig partner: Florian Paintner
  Klient: TomKo GmbH