Vi hjelper deg

Bare ta kontakt for å få juridiske tjenester i Tyskland på norsk. Vårt advokatkontor, RAe Paintner PartG mbB tilbyr — på norsk — særlig rådgivning i privatrettslige problemstillinger og bistand i prosedyre. Vi bistår både private klienter og næringslivet i norsk-tyske og andre internasjonale rettsforhold.

For private klienter:

 • arv og skifte
 • fast eiendom og leie
 • familierett
 • traffikrett
 • arbeidsrett
 • skatterett
 • strafferett

For næringslivet:

 • selskapsrett
 • handelsrett
 • arbeidsrett
 • juridiske problemstillinger ifm. forretningsutvikling i Tyskland
 • skatterett
 • strafferett