Den tyske selskapsformen GmbH

Innledning

Av statistikken fremgår det at den tyske selskapsformen „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (GmbH) har stor betydning i Tyskland. Dets samfunnsøkonomiske betydning er betydelig større enn den av „Aktiengesellschaften” (AG). Det skyldes særlig fordi et GmbH er ofte komplementaren i et tysk KG — som kan sammenliknes med et KS i norsk rett.

GmbHs særtrekk

Først og fremst er et GmbH en egen juridisk person og dermed et rettssubjekt, jf. GmbHG § 13 første ledd. GmbH representeres utad av en eller flere fysiske personer — såkalte „Geschäftsführer”, jf. GmbHG § 35 første ledd første punktum. Geschäftsführer — som ikke nødvendigvis må være andelshaver i selskapet — har ansvaret for den løpende driften.

GmbHs øverste organ er den såkalte „Gesellschafterversammlung”. Det er andelshavernes møte. Et slik møte er i forhold til det tilsvarende møte i et tysk AG mye enklere å organisere, siden den tilsvarende prosedyre i stor grad kan tilpasses i GmbHs vedtekter. For eksemplet kan Gesellschafterversammlung avholdes som telefonkonferanse hvis det er hjemmel for det i vedtektene. En annen forskjell mellom GmbH på den ene og AG på den annen side er at beslutninger av Gesellschafterversammlung er bindende for GmbHs Geschäftsführer, jf. GmbHG § 37 første ledd. Derimot styrer „Vorstände” en AG uten at aksjonærene har en slik mulighet for å blande seg inn i dens løpende drift. Det er én av de store fordelene av GmbH i en transnasjonal konsern — en enkel adgang for morselskapet å blande seg inn i den løpende driften — selvfølgelig kun hvis morselskapet synes det er nødvendig.

GmbH kan dessuten ha en fakultativ organ — „Aufsichtsrat” — som overvåker Geschäftsführer. Kun hvis det er bestemt i vedtektene, finnes en „Aufsichtsrat” i et GmbH, jf. GmbHG § 52. Hvis et GmbH er oppbygd sånt ligner det veldig på et norsk aksjeselskap med daglig leder og styre.

Minstekrav til bundet kapital i et GmbH er på € 25.000, jf. GmbHG § 5 første ledd. Men det finnes et „lite GmbH” som kalles „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” eller „UG (haftungsbeschränkt)”. En „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” trenger kun € 1 i minstekapital. Men hvis den bundne kapitalen er lavere enn € 25.000 må det tas hensyn til spesielle regler for å binde kapitalen, jf. GmbHG § 5a ledd 3. „UG (haftungsbeschränkt)” er den tyske lovgiveren svar på den engelske "Limited" fordi flere og flere engelske "Limiteds" ble stiftet for å drive virksomhet i Tyskland.

Som regel hefter en GmbHs andelshaver ikke for selskapets gjeld, jf. GmbHG § 13 andre ledd. Men det er noen viktige unntak fra denne regel, for eksempel hvis stifterne ikke betalte inn hele kapitalen ved stiftelsen eller hvis det gis feilaktige opplysninger for å stifte selskapet, jf. GmbHG § 9a første ledd.

Konklusjon

GmbH er den mest populære selskapsformen i Tyskland. Først og fremst tilbyr en GmbH en mulighet for å avskjerme andelshavernes fra selskapets økonomiske sfære. Ut over det kan en GmbH tilpasses til andelshavernes behov gjennom vedtektenes bestemmelser. Vi hjelper deg gjerne med stiftelsen av ditt tyske selskap.