Brexit kills britiske Limiteds med faktisk sete i Norge

Av statistikken fremgår det at den tyske selskapsformen „Gesellschaft mit beschränkter Haftung” (GmbH) har stor betydning i Tyskland. Dets samfunnsøkonomiske betydning er betydelig større enn den av „Aktiengesellschaften” (AG). Det skyldes særlig fordi et GmbH er ofte komplementaren i et tysk KG — som kan sammenliknes med et KS i norsk rett.

Metoden er utviklet av min kollege Dr. Rembert Süß. Andelene i den britiske limited legges inn i et tysk kapitalselskap. Men hele prosessen må være gjennomført før Storbritannia forlater den Europeiske Unionen. Særlig relevant er muligheten å benytte seg av en tysk UG (haftungsbeschränkt) for dette. Den kan stiftes med kun EUR 1 i aksjekapital og er nokså rimelig i omkostiningene av stiftelsen (ca. EUR 390 med blankettvedtekter og fra ca. EUR 900 med individuelle vedtekter — untatt advokatkostnader). Men siden blanketten passer ikke for å legge inn andelene er det kun stiftelse med individuelle vedtekter som kommer på tale for å unngå det personlige ansvaret.

Vi jobber sammen med notarii publicii som kan enkelt rekkes både fra München lufthaven og fra lufthavene i Berlin. Vær forberedt og unngå å være personlig ansvarlig for gjelden av selskapet ditt.